Arkitektritningar rörande ett slott med flyglar i Polen, ca 1 600 m² + flyglar
Special
Återställande av en förfallen herrgård Stockholm / Sverige
Hamngården i Trosa / Sverige
Restaurang Ladugården, Stockholm
Kontor Norrnäs Gård, Stockholm