Entréfasad / Entrance facade
Entréfasad / Entrance facade
Gårdsfasad
Detaljer / Details
Huvudbyggnad med stora flyglar på 416 m²
Herrgårdar & Exklusiva Villor
Plåttak
Balkongräcke
Öppen spis "GRIPSHOLM"
Foder "GRIPSHOLM"