Vy från gatan
Gavelfasad
Entré
Huvudbyggnad 315 m² inklusive 2-bils Garage med förråd
Herrgårdar & Exklusiva Villor
Vackra detaljer
Sauna 1
Sauna 2
2-bils garage + förråd
Hörndetalj
Entrédörr