Kontor med lägenheter yta 750 m²
Special
Entré
Gavelfasad
Gårdsfasad
Specialgjorda dörrar
Entréhall
Glasdörrar special
Furugolv 30 mm tjockt
Halvpanel
Detaljer
Balkonger